Wykorzystanie programowych generatorów ruchu sieciowego w nauce i dydaktyce

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Paszkiewicz, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano problematykę związaną z programowymi generatorami ruchu i ich wykorzystaniem w procesach dydaktycznych, jak również w obszarze prac badawczo-rozwojowych. Przedstawiono ich możliwości oraz ograniczenia funkcjonale w zakresie definiowanie ruchu sieciowego.
The article presents issues related to programming traffic generators and their use in the processes of teaching and in the area of research and development as well. Their capabilities and functional limitations of network traffic definition are presented.
Opis
Słowa kluczowe
generatory ruchu sieciowego , sieci komputerowe , computer networks traffic generators , computer network
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 377–384