Repozytorium UR

Mapy myśli w nauczaniu techniki – analiza prac i opinii uczniów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ciesielka, Marta
dc.date.accessioned 2017-02-14T08:40:06Z
dc.date.available 2017-02-14T08:40:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 136–142 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2328
dc.description.abstract W artykule zaprezentowano zastosowanie map myśli w nauczaniu zajęć technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum. Przedstawiono szczegółową analizę prac uczniów, jak również wyniki badań ankietowych prezentujących opinie uczniów dotyczące niniejszej metody. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the application of mind mapping in technical education in primary and secondary schools. A detailed description of the analysis of student work as well as the results of the survey presenting the students' opinions about this method are described in this work. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject mapy myśli pl_PL.UTF-8
dc.subject metody nauczania pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja techniczna pl_PL.UTF-8
dc.subject metody aktywne pl_PL.UTF-8
dc.subject mind mapping pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching methods pl_PL.UTF-8
dc.subject technical education pl_PL.UTF-8
dc.subject active methods pl_PL.UTF-8
dc.title Mapy myśli w nauczaniu techniki – analiza prac i opinii uczniów pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Mind mapping in technical education – analysis of the work and opinion of students pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.16


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje