Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej

Data
2014
Autorzy
Rajpold, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Prezentacja prezentująca wykorzystanie zabytków z brązu w archeologii osadnictwa. Wygłoszona na konferencji pt. "Import oraz rodzima wytwórczość metalurgiczna w czasach kultury łużyckiej" w dniu 17 marca 2014 roku w Lublinie
Opis
Słowa kluczowe
epoka brązu , wczesna epoka żelaza , archeologia osadnictwa , tarnobrzeska kultura łużycka , wschodnie wpływy , przemiany demograficzne
Cytowanie