Repozytorium UR

Zofia Jachimecka (1886–1973). Życie i twórczość

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Porębska, Maria
dc.date.accessioned 2017-01-25T10:34:31Z
dc.date.available 2017-01-25T10:34:31Z
dc.date.issued 2017-01-25
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2296
dc.description.abstract Praca przedstawia dzieje życia i twórczości Zofii Jachimeckiej (1886–1973), krakowskiej tłumaczki przeszło stu utworów dramatycznych, gospodyni salonu, muzy artystów, żony Zdzisława Jachimeckiego – twórcy pierwszej katedry historii i teorii muzyki na ziemiach polskich. Podstawą przeprowadzonych badań stała się kolekcja archiwaliów gromadzonych w mieszkaniu Zofii i Zdzisława Jachimeckich, zawierająca korespondencję osobistą z lat 1901–1973, rękopisy przekładów, druki oraz inne dokumenty będące świadectwem okoliczności ich życia. Materiały te w przeważającej części nie zostały dotąd przebadane. Ze względu na ich rozproszenie, kwerenda objęła również zbiory zgromadzone w Bibliotece PAN/PAU, Archiwum Teatru im. J. Słowackiego i innych. Biografia Zofii Jachimeckiej ukazana została na szerokim tle współczesnego jej Krakowa, w kontekście życia teatralnego jej czasów, odtworzonych na podstawie literatury wspomnieniowej i biograficznej, prasy oraz opracowań naukowych. W pracy sporo uwagi poświęcono również życiu osobistemu Jachimeckiej – w tym roli, jaką pełnił prowadzony przez nią salon artystyczny oraz jego najważniejsi i najbardziej interesujący bywalcy. Postać Zofii Jachimeckiej dotychczas nie była przedmiotem studiów, dlatego niniejsza praca znacząco Praca przedstawia dzieje życia i twórczości Zofii Jachimeckiej (1886–1973), krakowskiej tłumaczki przeszło stu utworów dramatycznych, gospodyni salonu, muzy artystów, żony Zdzisława Jachimeckiego – twórcy pierwszej katedry historii i teorii muzyki na ziemiach polskich. Podstawą przeprowadzonych badań stała się kolekcja archiwaliów gromadzonych w mieszkaniu Zofii i Zdzisława Jachimeckich, zawierająca korespondencję osobistą z lat 1901–1973, rękopisy przekładów, druki oraz inne dokumenty będące świadectwem okoliczności ich życia. Materiały te w przeważającej części nie zostały dotąd przebadane. Ze względu na ich rozproszenie, kwerenda objęła również zbiory zgromadzone w Bibliotece PAN/PAU, Archiwum Teatru im. J. Słowackiego i innych. Biografia Zofii Jachimeckiej ukazana została na szerokim tle współczesnego jej Krakowa, w kontekście życia teatralnego jej czasów, odtworzonych na podstawie literatury wspomnieniowej i biograficznej, prasy oraz opracowań naukowych. W pracy sporo uwagi poświęcono również życiu osobistemu Jachimeckiej – w tym roli, jaką pełnił prowadzony przez nią salon artystyczny oraz jego najważniejsi i najbardziej interesujący bywalcy. Postać Zofii Jachimeckiej dotychczas nie była przedmiotem studiów, dlatego niniejsza praca znacząco poszerza wiedzę o roli, jaką odegrała w życiu kulturalnym swojej epoki. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The study presents the life and work of Zofia Jachimecka, a translator of more than one hundred Italian and French dramas and novels, a hostess of an artistic salon, and the muse and wife of Zdzisław Jachimecki, head of the first university department of musicology established in Poland. The study was based on a collection of documents gathered in Jachimeckis' apartment including correspondence (1901–1973), manuscripts of translations, and many other documents pertaining to her life history. Because of the dispersal of these archived documents among many different libraries, additional research was conducted in libraries and archives such as PAN/PAU Library, Archive and Library of Slowacki Theater, etc. The results are presented on the background of historical context including the history of the theater and Cracow in the twentieth century. The study also includes a lot of information about her private life, her artistic salon and its guests. The majority of handwritten sources used in the study are being revealed for the first time. Zofia Jachimecka has not been the object of any scientific research up until this time thus giving a crucial advantage to this study in expanding on the knowledge of her role in the cultural life of her time. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Zofia Jachimecka pl_PL.UTF-8
dc.subject teatr pl_PL.UTF-8
dc.subject Pirandello pl_PL.UTF-8
dc.subject Goldoni pl_PL.UTF-8
dc.subject salon artystyczny pl_PL.UTF-8
dc.subject theater pl_PL.UTF-8
dc.subject artistic salon pl_PL.UTF-8
dc.title Zofia Jachimecka (1886–1973). Życie i twórczość pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Zofia Jachimecka (1886–1973). Life and work pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje