„NADSZEDŁ CZAS NA DZIAŁANIE?” − AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA MŁODZIEŻY W RAMACH WOLONTARIATU

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Szluz, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Abstrakt
W czasach, gdy trwałość więzi międzyludzkich i rodzinnych została poważnie naruszonych, konieczne jest rozwijanie u młodych ludzi: samodzielności w myśleniu i działaniu, równowagi emocjonalnej, kreatywności, pomysłowości, a także wytrwałości, lojalności i niezawodności. W tym kontekście, ważne jest nowe spojrzenie na edukację, a także na wychowanie obywatela i pracownika. Istotne jest zwrócenie uwagi na edukację permanentną, bo bez niej budowanie nowoczesnego społeczeństwa jest praktycznie niemożliwe. Wolontariat może spełniać swoją rolę w procesie wychowania. Tak więc, powinien być traktowany jako szczególnie cenne uzupełnienie procesu edukacji. W artykule podjęto próbę poszukiwania istoty wolontariatu młodych ludzi jako wyrazu aktywności społecznej oraz miłości i troski o człowieka.
Opis
Słowa kluczowe
wolontariat , wolontariusz , młodzież , aktywność społeczna , praca socjalna
Cytowanie