Repozytorium UR

Odwołania do Pisma Świętego w orzeczeniach sądów USA

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Maroń, Grzegorz
dc.date.accessioned 2016-12-05T12:13:02Z
dc.date.available 2016-12-05T12:13:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 130–164 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2174
dc.description.abstract W artykule omówiono problematykę odwoływania się do Biblii w praktyce orzeczniczej sądów w Stanach Zjednoczonych. Studium orzeczeń sądów federalnych i stanowych ujawnia wielość celów, dla których amerykańscy sędziowie posługują się biblijnymi cytatami. Autor zaproponował dychotomiczną typologię sądowej biblijnej argumentacji, którą nazwano „argumentum ad Scripturam” – tj. funkcjonalną i przedmiotową. Odwołania do Pisma Świętego w uzasadnieniach wyroków sądowych są omawiane odpowiednio przez pryzmat funkcji, jakie te odwołania pełnią, oraz pod kątem przynależności ich tematyki do poszczególnych dogmatyk prawniczych. Orzecznictwo amerykańskie dowodzi, że biblijne opowieści, metafory i postacie mogą być pomocne w wyjaśnianiu i tłumaczeniu różnych zagadnień prawnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper deals with explicit references to Bible in judicial decision-making in the United States. The study of federal and state court opinions reveals the variety of purposes for which judges use biblical passages. An author proposed a twofold typology of judicial biblical argumentation – which was named “argumentum ad Scripturam” – namely functional and subject one. Biblical references in American court opinions are discussed either in terms of their functions or their subject's adherence to particular legal dogmatics. The U.S. case law proves that biblical stories, metaphors and characters can be helpful in explaining and clarifying some legal issues. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject biblijne odwołania pl_PL.UTF-8
dc.subject orzeczenia sądowe pl_PL.UTF-8
dc.subject Stany Zjednoczone pl_PL.UTF-8
dc.subject biblical references pl_PL.UTF-8
dc.subject court opinions pl_PL.UTF-8
dc.subject USA pl_PL.UTF-8
dc.title Odwołania do Pisma Świętego w orzeczeniach sądów USA pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2016.18.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje