Repozytorium UR

Rola pytań prawnych w pośrednim dostępie obywateli Unii Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marcisz-Dynia, Anna
dc.date.accessioned 2016-12-05T11:16:52Z
dc.date.available 2016-12-05T11:16:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 116–129 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2173
dc.description.abstract Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może przyczynić się do wzmocnienia pozycji jednostek w postępowaniu prejudycjalnym poprzez bardziej restrykcyjne określenie zasad obligatoryjnego występowania przez sąd krajowy z odwołaniem wstępnym oraz doprecyzowanie zasad odpowiedzialności państwa za naruszenie obowiązku wszczęcia takiej procedury. Analiza dokonana w artykule koncentruje się na kwestiach związanych z pośrednim dostępem obywateli Unii Europejskiej do sądu unijnego i wpływie postępowania na pozycję prawną jednostki. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The case-law of the European Union Court of Justice can contribute to the empowerment of individuals in the preliminary ruling proceedings by stricter rules of obligatory submission of initial appeal by the national court, and clarification of the rules of state liability for breach of the obligation to initiate such a procedure. An analysis carried out in the article focuses on issues related to indirect access of citizens of the European Union to the EU Court, the impact of the proceedings on the legal position of the entity. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pl_PL.UTF-8
dc.subject postępowanie prejudycjalne pl_PL.UTF-8
dc.subject pośredni dostęp do sądu unijnego pl_PL.UTF-8
dc.subject The European Union Court of Justice pl_PL.UTF-8
dc.subject preliminary ruling proceedings pl_PL.UTF-8
dc.subject indirect access to the EU Court pl_PL.UTF-8
dc.title Rola pytań prawnych w pośrednim dostępie obywateli Unii Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2016.18.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje