Repozytorium UR

Lusatian culture in the Lublin region – history and state of research

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kłosińska, Elżbieta Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-11-23T08:51:01Z
dc.date.available 2016-11-23T08:51:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 36/2015, s. 55–74 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 0137-5725
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2143
dc.description.abstract The article presents the history of acquisition of sources for the research on the Lusatian culture in the Lublin region. It also names key issues arising from the state of research of available materials. Also, links with neighbouring cultural groups are stressed, and attention is drawn to the discontinuity in the development of the culture between the Bronze and Early Iron Age. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Mimo długotrwałego pozyskiwania źródeł, stan rozpoznania problematyki kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie był do niedawna wysoce niezadowalający. W chwili obecnej dysponujemy wiedzą o blisko 4500 stanowiskach. Możemy też dość szczegółowo opisać tę formację i wyodrębnić „zwrotne” momenty w jej rozwoju. W epoce brązu kultura łużycka ma charakter typowo popielnicowy, zaś we wczesnej epoce żelaza na kilku stanowiskach pojawiają się wielkie groby skrzyniowe, zawierające szczątki kilku zmarłych, palonych „in situ”. Te wielkie konstrukcje znajdują swoje odpowiedniki na wschodzie Europy. Zarówno w epoce brązu jak i we wczesnej epoce żelaza łużyckie cmentarzyska na Lubelszczyźnie charakteryzują ciekawe układy przestrzenne. Osady i zagadnienia osadnicze nie są dobrze rozpoznane. Na kilku stanowiskach kultury łużyckiej wystąpiły prostokątne budowle o konstrukcji słupowej. Znane są również obiekty gospodarcze: jamy zasobowe, paleniska, studnie. W ostatnich latach na Lubelszczyźnie znacznie powiększył się zasób wyrobów metalowych: brązowych i żelaznych. Niektóre z nich wystąpiły w zespołach – skarbach o interesującym składzie. Charakterystyczną cechą kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie jest wyspecjalizowane krzemieniarstwo wykorzystujące złoża krzemieni szarych nad Wisłą. W materiałach kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie widać wyraźne powiązania m.in. z kulturą trzciniecką, Gáva, wysocką, pól popielnicowych, czarnoleską, oraz formacjami wywodzącymi się ze wschodu Europy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Muzeum Okręgowe w Rzeszowie; Instytut Archeologii UR; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego; Oficyna Wydawnicza „Zimowit” pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Lublin region pl_PL.UTF-8
dc.subject Lusatian culture pl_PL.UTF-8
dc.subject Bronze Age pl_PL.UTF-8
dc.subject Early Iron Age pl_PL.UTF-8
dc.title Lusatian culture in the Lublin region – history and state of research pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/misroa.2015.36.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje