Repozytorium UR

Filozofia i naród. O istocie romantyzmu Józefa W. Gołuchowskiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wójtowicz, Ryszard
dc.date.accessioned 2016-11-18T13:44:08Z
dc.date.available 2016-11-18T13:44:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 2/2016, s. 27–34 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-326-3
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2110
dc.description.abstract W artykule podjęto próbę rekonstrukcji i analizy filozofii pochodzącego z Galicji preromantyka. J.W. Gołuchowski poprzez negację tradycji racjonalizmu oświecenia propaguje filozofię opartą na uczuciu (miłości) oraz wizję narodu, którego „duch” i oryginalność nie mogą być zniszczone. Państwo polskie zostało wymazane z mapy politycznej świata – zauważa Gołuchowski – ale duch narodu oparty na filozofii „uczucia” żyje i dąży do syntezy z religią. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article “Philosophy and nation. On the essence of the romanticism of Józef W. Gołuchowski”, poses a reconstruction and analysis of the philosophy of a preromantic theoretician coming from Galicia. Through the negation of the tradition of the Enlightenment rationalism, J.W. Gołuchowski promotes the philosophy based on feelings (love) and shows the vision of nation whose spirit and uniqueness cannot be annihilated. Polish state was erased from the political map of the world – Gołuchowski notes – but the spirit of the nation based on the philosophy of ,feelings’ is alive and strives for the synthesis with religion. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject duch narodu pl_PL.UTF-8
dc.subject filozofia pl_PL.UTF-8
dc.subject religia pl_PL.UTF-8
dc.subject romantyzm pl_PL.UTF-8
dc.subject spirit of nation pl_PL.UTF-8
dc.subject philosophy pl_PL.UTF-8
dc.subject religion pl_PL.UTF-8
dc.subject romanticism pl_PL.UTF-8
dc.title Filozofia i naród. O istocie romantyzmu Józefa W. Gołuchowskiego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/galisim.2016.2.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje