Repozytorium UR

Budowanie kapitału społecznego młodzieży w kontekście szkolnej i wirtualnej „kultury nieufności”

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Dusza, Bożena
dc.date.accessioned 2016-11-14T10:46:32Z
dc.date.available 2016-11-14T10:46:32Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 285–290 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2057
dc.description.abstract Kapitał społeczny (zarówno indywidualny, jak i grupowy) jest niezbędny do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem w społeczeństwie (nie tylko polskim) obserwowany jest jego deficyt. Badacze kapitału społecznego poszukują miejsc jego tworzenia. W artykule stawiam pytanie, czy jest możliwe budowanie kapitału społecznego wśród młodzieży w warunkach szkolnej i wirtualnej kultury nieufności, z jaką się na co dzień spotykają. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Social capital individual and group) is essential to build acivil society. Meanwhile, in society (not only Polish) it’s deficit is observed. Researchers are looking for creation sites of social capital. In the article, I put the question: it is possible to build social capital among young people in conditions of virtual and school “culture of mistrust” which they meet in every day live. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kapitał społeczny pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoła pl_PL.UTF-8
dc.subject uczeń pl_PL.UTF-8
dc.subject media pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura nieufności pl_PL.UTF-8
dc.subject social capital pl_PL.UTF-8
dc.subject school pl_PL.UTF-8
dc.subject student (pupil) pl_PL.UTF-8
dc.subject media pl_PL.UTF-8
dc.subject culture of mistrust pl_PL.UTF-8
dc.title Budowanie kapitału społecznego młodzieży w kontekście szkolnej i wirtualnej „kultury nieufności” pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Building a social capital of young people in the context of school and virtual „culture of mistrust” pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.43


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje