Koncepcje innowacyjnych pomocy dydaktycznych Pracowni Mechatroniki Samochodowej i ich zastosowanie w kształceniu studentów kierunku mechatronika

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Krupa, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule opisano zagadnienia realizowane w Pracowni Mechatroniki Samochodowej oraz aktualne jej wyposażenie. Ponadto przedstawiono szereg innowacyjnych pomocy dydaktycznych wykonanych przez studentów oraz perspektywy rozwoju Pracowni.
The article describes the issues carried out in the Laboratory of Mechatronics Motor and its current equipment. Also presented a series of innovative teaching aids made by students and prospects of development Laboratory.
Opis
Słowa kluczowe
mechatronika , mechatronika samochodowa , pracownia mechatroniki samochodowej , innowacyjne środki dydaktyczne , mechatronics , automotive mechatronics , automotive mechatronics lab , innovative teaching aids
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 76–81