Repozytorium UR

Zoom do vzdelávania seniorov U3V na KTIT

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Širka, Ján
dc.contributor.author Šebo, Miroslav
dc.date.accessioned 2016-11-08T08:24:48Z
dc.date.available 2016-11-08T08:24:48Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 42–47 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2020
dc.description.abstract Celoživotné vzdelávanie je programom dnešnej doby a cieľom vzdelávacích inštitúcií je vytvárať a inovovať obsahy vzdelávania seniorom študujúcim na UTV. Príspevok približujemoderné formyvzdelávania seniorov s využitím e-learningu, VRE a sociálnych sietí. Študenti univerzity tretieho veku v programe IKT strácajú zábrany a aktívne využívajú prostriedky modernej doby k zlepšeniu svojej kvality života. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Lifelong learning is a program of today and the aim of educational institutions is to create and upgrade the contents of education of seniors studying at the UTV. The report describes the modern forms of education of seniors using e-learning, RCE and social networks. Students of the Third Age University of the ICT Program lose their inhibitions and actively use the means of modern times to improve their quality of life. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject E-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject kvalita života pl_PL.UTF-8
dc.subject vzdialený reálny experiment pl_PL.UTF-8
dc.subject univerzita tretieho veku pl_PL.UTF-8
dc.subject seniori pl_PL.UTF-8
dc.subject quality of life pl_PL.UTF-8
dc.subject remote controlled real experiment pl_PL.UTF-8
dc.subject The Third Age University pl_PL.UTF-8
dc.subject seniors pl_PL.UTF-8
dc.title Zoom do vzdelávania seniorov U3V na KTIT pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative A look into the education of seniors of the Third Age University at KTIT pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.5


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje