Repozytorium UR

Poszerzona rzeczywistość w praktyce inżynierskiej oraz kształceniu technicznym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kęsy, Marek
dc.date.accessioned 2016-10-27T07:08:33Z
dc.date.available 2016-10-27T07:08:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 233–239 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2001
dc.description.abstract Zaprezentowano podstawowe informacje z zakresu technologii poszerzonej rzeczywistości. Przedstawiono wybrane przykłady jej zastosowania w różnych obszarach życia człowieka. Wskazano obszary działalności inżynierskiej oraz kształcenia wspomagane technologią AR. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the paper basic information regarding the augmented reality has been presented. Some examples of their application in different aspects human life has been described. Some fields of engineering and education supported by AR technology has been specified as well. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject poszerzona rzeczywistość pl_PL.UTF-8
dc.subject praktyka inżynierska pl_PL.UTF-8
dc.subject kształcenie pl_PL.UTF-8
dc.subject augmented reality pl_PL.UTF-8
dc.subject engineering practice pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.title Poszerzona rzeczywistość w praktyce inżynierskiej oraz kształceniu technicznym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The augmented reality in engineering and technical education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.2.30


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje