Repozytorium UR

Polacy i Żydzi Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego w narracjach biograficznych osób wysiedlonych w Akcji „Wisła”. Raport z badań

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Kosiek, Tomasz
dc.date.accessioned 2016-10-07T10:23:47Z
dc.date.available 2016-10-07T10:23:47Z
dc.date.issued 2016-06-30
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1919
dc.description.abstract Th e article focuses on showing the representations of Poles and Jews in bibliographic narratives of people of Ukrainian origin displaced from areas of the Bieszczady and Pogórze Przemyskie within the Operation Vistula. Using the method of oral history, the author conducted several interviews. In each of them there appeared the “others” from the immediate neighbourhood, which are remembered as the participants of shared fun, family members, or the neighbours, with whom the most important holidays were celebrated. Th e author does not assess whether the remembered images correspond to contemporary reality, which ultimately, due to the war and ethnic cleansing, ceased to exist. He believes, however, that the strong presence of Poles and Jews in the emories of his interlocutors proves that these “others” were an important fragment of the lost world. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Ośrodka Pamięć i Przyszłość (OPiP) we Wrocławiu pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl_PL.UTF-8
dc.subject Poles pl_PL.UTF-8
dc.subject Jews
dc.subject Ukrainians
dc.subject Bieszczady Mountains
dc.subject Pogórze Przemyskie
dc.subject Operation Vistula
dc.subject displacement
dc.subject World War II
dc.subject memory
dc.subject oral history
dc.subject the Polish-Ukrainian borderland
dc.title Polacy i Żydzi Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego w narracjach biograficznych osób wysiedlonych w Akcji „Wisła”. Raport z badań pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.4467/22999558.PE.15.028.5205


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje