Repozytorium UR

Koncept w kazaniu okolicznościowym Pszczółka w bursztynie Franciszka Sitańskiego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Kaczor-Scheitler, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-10-03T14:13:23Z
dc.date.available 2016-10-03T14:13:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kaczor-Scheitler K.; Koncept w kazaniu okolicznościowym Pszczółka w bursztynie Franciszka Sitańskiego; "Tematy i Konteksty" 2016, nr 6 (11): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm; red. M. Nalepa, G. Trościński, s. 163-177. pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1915
dc.description.abstract The article presents the conceit in the Polish baroque sermon "Pszczółka w bursztynie" ["A Bee in Amber"] of a Bernardine Franciszek Sitański. In the sermon the author presents the figure of St. Dorothy; he also draws attention to the virtues of Dorota Kątska, who was the abbess of St. Norbert’s Order in Zwierzyniec (near Cracow) in the 17th century, and most of all he praises the monastic way of life. Biblical and hagiographic arguments, a source of inspiration for the author as an effective means of persuasion, appeal to the imagination of the audience. Metaphors, analogies and comparisons in the sermon prove that "Pszczółka w bursztynie" is based upon the conceit. By using the arguments Sitański was trying not only to move the recipients, but mainly to persuade them to cultivate virtues presented by Christian heroines. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.subject koncept pl_PL.UTF-8
dc.subject konceptualne kazanie pl_PL.UTF-8
dc.subject kazanie okolicznościowe pl_PL.UTF-8
dc.subject koncept heraldyczny pl_PL.UTF-8
dc.subject panegiryk pl_PL.UTF-8
dc.subject hagiografia pl_PL.UTF-8
dc.subject św. Dorota pl_PL.UTF-8
dc.subject paradygmat pl_PL.UTF-8
dc.subject conceit pl_PL.UTF-8
dc.subject conceptual sermon pl_PL.UTF-8
dc.subject special sermon pl_PL.UTF-8
dc.subject heraldic conceit pl_PL.UTF-8
dc.subject panegyric pl_PL.UTF-8
dc.subject hagiography pl_PL.UTF-8
dc.subject St. Dorothy pl_PL.UTF-8
dc.subject role models pl_PL.UTF-8
dc.title Koncept w kazaniu okolicznościowym Pszczółka w bursztynie Franciszka Sitańskiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Conceit of the Occasional Sermon Pszczółka w bursztynie by Franciszek Sitański pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje