Repozytorium UR

Sen o vedeckej filozofii alebo metafyzike

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mihina, František
dc.date.accessioned 2016-09-12T12:09:47Z
dc.date.available 2016-09-12T12:09:47Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 14 (2014), s. 35–53 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1642-1248
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1808
dc.description.abstract Autor formułuje tezę, zgodnie z którą filozofia Ch.S. Peirce’a jest próbą pojęciowego opisu wszechświata przy pomocy metod naukowych. W konstruowaniu filozofii i metafizyki odwołuje się do logiki i metodologii naukowej. W formułowaniu rozstrzygnięć filozoficznych przywiązuje uwagę do rozumowań abdukcyjnych i w nich widzi przyszłość filozofii naukowej. Wyjaśnienie aktywności człowieka postrzega w powiązaniu myśli z praktyką (pragmatyzm). Autor tekstu swoje rozważania o filozofii Peirce’a sytuuje w kontekście klasycznych (I. Kant) i współczesnych (M. Heidegger) koncepcji filozoficznych oraz tezy o końcu filozofii. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author formulates the thesis according to which philosophy of Ch.S. Peirce is an attempt to conceptual description of the universe using scientific methods. In constructing philosophy and metaphysics this philosopher appeals to logic and scientific methodology. In resolving a philosophical problems Peirce attaches significance to abductive reasoning and in it he sees the future of scientific philosophy. The explanation of human activity Peirce perceives in conjunction thoughts with practice (pragmatism). The author of the article own deliberations on the philosophy of Peirce situates in the context of classical (I. Kant) and contemporary (M. Heidegger) philosophical concepts and thesis of the end of philosophy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject filozofia naukowa pl_PL.UTF-8
dc.subject metafizyka pl_PL.UTF-8
dc.subject logika pl_PL.UTF-8
dc.subject metodologia pl_PL.UTF-8
dc.subject abdukcja pl_PL.UTF-8
dc.subject koniec filozofii pl_PL.UTF-8
dc.subject vedecka filozofia pl_PL.UTF-8
dc.subject metafyzika pl_PL.UTF-8
dc.subject logika pl_PL.UTF-8
dc.subject metodológia pl_PL.UTF-8
dc.subject abdukcia pl_PL.UTF-8
dc.subject konec filozofie pl_PL.UTF-8
dc.subject scientific philosophy pl_PL.UTF-8
dc.subject metaphysics pl_PL.UTF-8
dc.subject logic pl_PL.UTF-8
dc.subject methodology pl_PL.UTF-8
dc.subject abduction pl_PL.UTF-8
dc.subject end of philosophy pl_PL.UTF-8
dc.title Sen o vedeckej filozofii alebo metafyzike pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Мечта о научной философии или метафизике pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje