Podkarpackie Studia Biblioteczne nr 1 (2012)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 6
 • Pozycja
  Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do bibliotek w Danii i Niemczech w dniach 2-7 grudnia 2011
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Majdosz, Sylwia
 • Pozycja
  Nowoczesna biblioteka cyfrowa – o projekcie Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Janda, Bożena
 • Pozycja
  Wizerunek bibliotekarza w wybranych współczesnych utworach literackich
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Delimat, Anna
  Artykuł poświęcony jest wizerunkowi bibliotekarza we współczesnych utworach literackich: „Kod Leonarda da Vinci” D. Browna, „Prowincja” B. Kosmowskiej, „Do rana daleko” M. Fox, „Love story” E. Segala, „Terapia Pauliny P.” R. Sadaja, „Smak świeżych malin” I. Sowy, „Weronika postanawia umrzeć” P. Coelho oraz „Noce w Rodanthe” N. Sparksa i „Bidul” M. Maślanki. Dokonano analizy źródeł literatury pod kątem występowania motywu bibliotekarza oraz jego stereotypowego postrzegania. Przedstawiono także przykłady promowania pozytywnego wizerunku bibliotekarza w literaturze współczesnej.
 • Pozycja
  Niealfabetyczne systemy piśmiennicze a komunikacja językowa w Internecie
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Opaliński, Łukasz
  Artykuł skupia się na starożytnych, niealfabetycznych systemach piśmienniczych rozważanych w kontekście współczesnej komunikacji językowej w Internecie. Tytułem wstępu przedstawiono w nim zwięźle podstawowe teorie dotyczące nauki o komunikacji. Celem niniejszej publikacji jest porównanie wybranych elementów, zaczerpniętych z obu obszarów zainteresowania, aby przekonać się na czym właściwie polega owo hipotetyczne podobieństwo. Zaprezentowano najbardziej charakterystyczne cechy pism piktograficznych, ideograficznych oraz sylabariuszy. Podzielono własności języka na trzy grupy: formalną, semantyczną oraz fonetyczną, po czym podjęto próbę przeprowadzenia analogii pomiędzy powiązanymi składnikami omawianych typów języków. Przypuszczalnie najwyższy stopień zbieżności dostrzegalny jest w warstwie semantycznej żargonu internetowego, szczególnie zaś w użyciu popularnych emotikonów. Jednakże, również symbole fonetyczne (np. wyrażenia dźwiękonaśladowcze) ujawniają pokrewieństwo z niektórymi komponentami systemów sylabicznych. Konkludując, wyrażono przekonanie o istnieniu kilku powodów uprawniających autora do stwierdzenia, że zachodzi pewna zależność (lecz nie – identyczność) między rozpatrywanymi konstrukcjami symbolicznym.
 • Pozycja
  Literatura elektroniczna a czytelnictwo młodzieży akademickiej
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Ziaja, Joanna
  Do pełnego rozwoju intelektualnego młodego człowieka niezbędny jest kontakt z utrwaloną tradycją kulturalną. Niezaprzeczalnym jest fakt, iż od wieków integralną część kultury stanowi książka. Literatura – tak jak i kultura – ulega przeobrażeniom. Zmiany zachodzące w sferze społecznego komunikowania się – języka, druku, środków masowej komunikacji – sprawiły, że i literatura wstąpiła na grunt rozwoju technologicznego. Pojawienie się literatury elektronicznej nie mogło z kolei pozostać bez wpływu na czytelnictwo ludzi w różnym wieku. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zjawiska e-literatury oraz nakreślenie postawy młodzieży akademickiej w stosunku do tego rodzaju książki.