Wprowadzenie do dyskusji nad koncepcją opozycji politycznej

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Pałecki, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
After the adoption of the understanding of political power as a game of social agency in a politically organized community, the author states that the scope of the subjectivity of both sides of power relations is variable, but the subjectivity of subordinates cannot be completely reduced. He defines political opposition as a normatively regulated and institutionally realized right to resist power entities.
Opis
Słowa kluczowe
Political opposition , political power , subjectivity in power relations
Cytowanie
Agnieszka Pawłowska, Polityka i Społeczeństwo nr 1(14)/2016, s. 5-11