Repozytorium UR

Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych – rola edukacji w procesie angażowania odbiorców w rozwój rynku energii

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pamuła, Anna
dc.date.accessioned 2016-05-04T09:10:33Z
dc.date.available 2016-05-04T09:10:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 79-89 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1550
dc.description.abstract Cyfryzacja sieci elektroenergetycznej jest procesem, który powoli staje się rzeczywistością, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, czy Ameryki Północnej. Inteligentna Sieć Elektroenergetyczna (ISE) oznacza zmianę sposobu zarządzania popytem na energię i szerokie zaangażowanie odbiorców w aktywny udział w rynku energii. Określenie inteligentna odnosi się do faktu, iż poprzez sieć przesyłana jest nie tylko energia, ale również dane, które stają się podstawą jej funkcjonowania i podejmowania decyzji na rynku energii, co wymaga znacznych inwestycji w nowe rozwiązania ICT. Projekty instalacji inteligentnych liczników, nowe systemy taryf oraz nowe programy efektywności energetycznej wprowadzane są przez dostawców energii, początkowo jako projekty pilotażowe na wybranych obszarach. Na zaangażowanie odbiorców w proponowane projekty ma wpływ wiele czynników, z czego podstawowymi są działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez jednostki je wprowadzające. Podstawowe znaczenie dla rozwoju ISE ma zmiana relacji dostawca – odbiorca energii, szeroki system dwustronnej komunikacji i rozwiązania ICT niezbędne dla codziennego sterowania zużyciem energii. W artykule wskazano znaczenie prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych na podstawie analizy danych z badań własnych, przeprowadzonych w regionie łódzkim w 2013 roku oraz na podstawie studiów literaturowych i praktyk stosowanych przez dostawców energii w procesie budowania zaangażowania odbiorców w nowe programy rynku energii. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The Smart Grid (SG) – a new idea of energy management is the unarguable direction of the 21st.century electricity grid. Thishowever requires huge capital investments in new technology, infrastructure and ICT solutions. The wide-ranging deployment process of new energy market ideas depends on a number of factors such as: the legal framework, adopted market mechanisms, accessible infrastructure and new ways of distributor-client communication. One of the most important tasks is to change the role of passive energy customers into active prosumers. The customers’ acceptance of new offers and energy market possibilities is a key element for the widespread SG deployment and demands a lot of effort to prepare the proper educational process. The purpose of this article is to present the importance of a coordinated education system based on literature overview, best practices used by utilities advanced in SG solution implementations and the results of a survey done in Lodz Region in 2013. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject inteligentne sieci elektroenergetyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject rynek energii pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja odbiorców pl_PL.UTF-8
dc.subject smart grid pl_PL.UTF-8
dc.subject energy market pl_PL.UTF-8
dc.subject customer education pl_PL.UTF-8
dc.title Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych – rola edukacji w procesie angażowania odbiorców w rozwój rynku energii pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje