Repozytorium UR

Kiemlicze pomogli. O Sienkiewiczowskich odniesieniach w prozie Karola Olgierda Borchardta

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Rusin, Joanna
dc.date.accessioned 2016-01-27T13:38:00Z
dc.date.available 2016-01-27T13:38:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Rusin J.; Kiemlicze pomogli. O Sienkiewiczowskich odniesieniach w prozie Karola Olgierda Borchardta; "Tematy i Konteksty" 2015, nr 5 (10): Proza nowa i najnowsza; red. J. Pasterska, s. 306-310. pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1371
dc.description.abstract Born at the beginning of the 20th century, the popular Polish writer and captain of the Polish Merchant Marine, Karol Olgierd Borchardt, belonged to a generation brought up on the literary work of Henryk Sienkiewicz. "Potop" was Borchardt’s favourite novel, and Sienkiewicz his most acknowledged writer. Recalling his sailing at sea, especially in the novels "Znaczy kapitan" (1961) and "Szaman morski" (1985), Borchardt eagerly and frequently made references to characters and events from "Trylogia". Even in his unfinished book of childhood memories, "Pod czerwoną różą" (1991), published posthumously, while telling a family anecdote, Borchardt made references to Kiemlicze, known from "Potop". One may say that Borchardt remained faithful to Sienkiewicz for the rest of his life, invariably con amore referring to and citing the works of Sienkiewicz. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.subject Sienkiewicz, Henryk pl_PL.UTF-8
dc.subject recepcja pl_PL.UTF-8
dc.subject marynistyka pl_PL.UTF-8
dc.subject reception pl_PL.UTF-8
dc.subject literature of the sea pl_PL.UTF-8
dc.title Kiemlicze pomogli. O Sienkiewiczowskich odniesieniach w prozie Karola Olgierda Borchardta pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Kiemlicze helped. On Sienkiewiczan references in Karol Olgierd Borchardt’s prose pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje