Repozytorium UR

Środowisko przyrodnicze a planowanie przestrzenne

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rogatka, Krzysztof
dc.contributor.author Środa-Murawska, Stefania
dc.contributor.author Biegańska, Jadwiga
dc.contributor.author Grzelak-Kostulska, Elżbieta
dc.contributor.author Chodkowska-Miszczuk, Justyna
dc.date.accessioned 2015-09-04T10:40:08Z
dc.date.available 2015-09-04T10:40:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 302-312
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1191
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena procesu planistycznego w kontekście kwestii związanych ze środowiskiem przyrodniczym. Środowisko przyrodnicze jest z jednej strony istotnym elementem umożliwiającym rozwój społeczno-gospodarczy sensu largo, a z drugiej strony wpływa ono znacząco na jakość życia mieszkańców, w sposób oczywisty podnosząc jej poziom. Dlatego też właściwe kształtowanie środowiska jest szczególnie istotne i powinno być kluczowym elementem prowadzonej przez władze polityki miejskiej. Ponadto idea dbałości o środowisko, zgodna jest z założeniami rozwoju zrównoważonego (sustainable development) oraz z popularnymi trendami, które zachęcają do kształtowania miast w typie eko i generalnie do prowadzenia eko-życia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper aims at analyzing and evaluating the process of spatial planning in the context of issues related to natural environment. The natural environment is, on the one hand, significant element enabling socio-economic development, on the other hand, it has impact on the quality of life of inhabitants, clearly increasing its level. Therefore, the proper planning of natural environment is extremely important and it should be crucial element of urban policy created by authorities. What is more, the idea of taking care of natural environment is coherent with the objectives of sustainable development and with generally popular trends which encourage to form eco-cities and to conduct eco-life. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject środowisko przyrodnicze pl_PL.UTF-8
dc.subject planowanie przestrzenne pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój zrównoważony pl_PL.UTF-8
dc.subject miasto pl_PL.UTF-8
dc.subject natural environment pl_PL.UTF-8
dc.subject spatial planning pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject city pl_PL.UTF-8
dc.title Środowisko przyrodnicze a planowanie przestrzenne pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.3.24


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje