Repozytorium UR

Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990–2014

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Klimkowska, Regina
dc.date.accessioned 2015-09-04T09:27:08Z
dc.date.available 2015-09-04T09:27:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 239-252
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1186
dc.description.abstract Autorka napisała artykuł o jednym z aspektów transformacji ekonomicznej w Polsce w latach 1990–2014. Przedstawia zmiany w polskim przemyśle samochodów osobowych i w jego otoczeniu w czasie okresu transformacji. Najpierw opisuje politykę przemysłową i dzieli ja na różne typy. Następnie opierając się na wielu danych statystycznych określa wielkość i strukturę przemysłu samochodów osobowych w Polsce. Wielką zaletą tego referatu jest wyjaśnienie, dlaczego Polska straciła swój przemysł samochodów osobowych, bo obecnie istniejący jest – zagranicznym przemysłem samochodów osobowych w Polsce. Ogromne wrażenie robi analiza prezentująca, jak wielki sukces w przemyśle samochodów osobowych odniosły Korea Płd. i Chiny. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author has written an article about the one aspect of the economic transformation in Poland in the years 1990–2014. The author presents the changes in the Polish personal car industry and its environment during the transformation period. At first the industrial policy was described and divided into the different types. Then there are many statistical data, which show the structure and the amount of the personal car production in the world. Then the author gives the explanation – why Poland has lost its national personal car industry. The good thing in this article is a comparison to the Chinese and South Korean Industrial policy. It explains why these countries achieved such a big success. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject przemysł samochodów osobowych pl_PL.UTF-8
dc.subject zmiany gospodarcze pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczne pl_PL.UTF-8
dc.subject strategie pl_PL.UTF-8
dc.subject passenger cars industry pl_PL.UTF-8
dc.subject economical pl_PL.UTF-8
dc.subject social changes pl_PL.UTF-8
dc.subject strategy pl_PL.UTF-8
dc.title Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990–2014 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.3.19


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje