Repozytorium UR

Edukacja dorosłych w programie ERASMUS+

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Iskierka, Iwona
dc.date.accessioned 2015-08-07T10:53:27Z
dc.date.available 2015-08-07T10:53:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 38-46
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1134
dc.description.abstract W artykule omówiono zagadnienia związane z ideą kształcenia dorosłych w programie Erasmus+. Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i jego realizacja jest zaplanowana na siedem lat, do roku 2020. W wielu programach Unii Europejskiej realizowane są działania w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Również w Polsce opracowano strategię rozwoju kształcenia ustawicznego, zgodną z ideą działań Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Zgodnie z podstawowym założeniem programu Erasmus+ inwestowanie w kształcenie i szkolenie jest kluczem do uwolnienia ludzkiego potencjału, bez względu na wiek i sytuację społeczną. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discusses the issues related to the idea of adult education in the Erasmus+. The Erasmus+ program came into force on January 1st 2014 and its implementation is scheduled for seven years, until 2020. In many European Union programs are carried out activities in the field of education and training. Also in Poland, a strategy to develop lifelong learning, consistent with the idea of EU action in this area. In accordance with the basic premise of the Erasmus+ investment in education and training is the key to unlocking human potential, regardless of age and social situation. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject system edukacji pl_PL.UTF-8
dc.subject Erasmus+ pl_PL.UTF-8
dc.subject educational system pl_PL.UTF-8
dc.title Edukacja dorosłych w programie ERASMUS+ pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Adult education in ERASMUS+ program pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2015.10.5


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje