Nauka w relacji Pigonia i jego korespondentów

Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Maślanka, Julian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article describes in detail the book by Czesław Kłak, “Pigoń” (the Rzeszów University Publishing House, Rzeszów 2013, 612 pp.). The book is a rarity in the Polish humanities because it presents not only the profile of Stanisław Pigoń (1885-1968), one of the most renowned historians of Polish literature, but also a history of Polish literature studies over the course of about 60 years of the 20th century. The main part of the book is based on the correspondence between Pigoń and other scholars and eminent personages of the time: Roman Pollak, Julian Krzyżanowski, Tadeusz Mikulski, Czesław Zgorzelski, Maria Danilewiczowa as well as Bishops Ignacy Świrski and Czesław Falkowski. The book also contains a discussion of Pigoń’s diaries and memoirs, and the Appendix with two polemic articles in defence of Pigoń against imaginary charges of anti-Semitism.
Opis
Słowa kluczowe
Stanisław Pigoń , Czesław Kłak , polonistyka - XX w. , epistolografia - XX w. , Polish literary studies of the 20th century , epistolography - 20th century
Cytowanie
Maślanka J.; Nauka w relacji Pigonia i jego korespondentów; "Tematy i Konteksty" 2014, nr 4 (9): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy - konwencje - tradycja; red. Nalepa M., Trościński G., s. 468-477.