Poetyckie komentarze do współczesności. O tomie „Ale o co ci chodzi” Marcina Świetlickiego

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Pasterski, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Firma "Inkos"
Abstrakt
Artykuł poświęcono różnym wymiarom problemowym i artystycznym tomu wierszy "Ale o co ci chodzi" Marcina Świetlickiego, jednego z najbardziej znanych współczesnych poetów polskich. Wydany w roku 2019 zbiór to przykład uważnej, zaangażowanej obserwacji rzeczywistości, łączenia prywatnego ze wspólnotowym, demaskowania i prowokowania, ale i wyrażania samotności, ciągłego nieprzystosowania i obrony poetyckiej niezależności. Autor wskazuje sposoby poetyckiego opisu współczesnej polskiej rzeczywistości, podkreśla literackie i społeczne konteksty wierszy, odsłania postawę ironiczną oraz sens uniwersalny. Wiersze ze zbioru "Ale o co ci chodzi" traktuje jako poetyckie komentarze do współczesności i zaproszenie do refleksji o polskiej teraźniejszości kulturowej i społecznej.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie