Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia vol. 8 (2013)

The eighth volume of our journal contains works which are predominantly focused on funerary archaeology. Our intention was to provide readers with articles presenting different interpretative perspectives on mortuary practices and the contents of past burials. The choice of this theme is not accidental. Excavations of cemeteries and graves, as well as matters associated with burial rites, were an important part of archaeology from its very foundation as a scientific discipline. At the same time, for some periods and cultures, these sources were basic cognitive material which clearly indicates their importance. This applies largely to the Bronze Age and Early Iron Age, the periods to which most attention is devoted in this volume. The development of archaeology, and especially the growing need for interdisciplinary perspectives, led to major changes in our current understandings of the meaning and significance of funerary sources. Although we have not yet moved beyond the stage defined by the French thanatological school as ‘multidisciplinary compilation of all knowledge on death’ (L.-V. Thomas, Tworzenie tanatologii, [in:] Wymiary śmierci, ed. S. Rosiek, Gdańsk 2010), we believe that this is only a transitional phase. In our view the current phase represents an essential step for the future development of funerary archaeology and for acknowledging it as a serious academic sub-discipline. The present volume seeks to establish the goals and methods of this emerging discipline and it is the second work dedicated to this subject (after S. Czopek (ed.), Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną, Rzeszów 2012). Some articles included herewith are the result of ‘Rzeszów Funerary Seminars’. Together, these represent another initiative implemented in the Rzeszów region intended to instigate a broad debate on various aspects of funerary archaeology.

Kolejny, ósmy już, tom naszego czasopisma zwiera prace, dla których podstawowym słowem kluczowym jest archeologia funeralna. Zamierzeniem redakcji było przedstawienie Czytelnikom artykułów podejmujących różne aspekty interpretacyjne archeologicznych źródeł grobowych (funeralnych). Wybór tej tematyki nie jest przypadkowy. Badania cmentarzysk i grobów oraz związane z nimi zagadnienia obrządku pogrzebowego były od początku wyodrębnienia archeologii jako dyscypliny naukowej ważną jej częścią. Dla niektórych okresów i kultur źródła te były zarazem podstawowym materiałem poznawczym, co jednoznacznie podkreśla ich rangę. Dotyczy to w dużej mierze epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, której poświęcamy tu najwięcej uwagi. Rozwój archeologii, a przede wszystkim coraz silniejsza potrzeba interdyscyplinarnej perspektywy interpretacyjnej, spowodowały, że w ostatnim czasie wyraźnie zmienia się narracja dotycząca znaczenia i możliwości poznawczych źródeł funeralnych. Wprawdzie nie wyszliśmy jeszcze poza ten etap, który francuska szkoła tanatologiczna określa „multidyscyplinarnym zestawieniem całej wiedzy o śmierci” (L.-V. Thomas, Tworzenie tanatologii, [w:] Wymiary śmierci, red. S. Rosiek, Gdańsk 2010), ale jest to stadium przejściowe. Wierzymy, że jest ono warunkiem koniecznym do wyodrębnienia archeologii funeralnej jako subdyscypliny naukowej. Poszukiwaniu właściwych jej celów i metod ma właśnie służyć prezentowany tom, będący drugim wydawnictwem podejmującym tę tematykę (po książce S. Czopek (red.), Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną, Rzeszów 2012). Część z zamieszczonych w nim artykułów stanowi pokłosie cyklicznych spotkań pod nazwą „Rzeszowskie Seminaria Funeralne”. Jest to kolejna inicjatywa, realizowana w środowisku rzeszowskim, mająca na celu podjęcie szerokiej dyskusji nad problematyką archeologii funeralnej.

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 13
 • Pozycja
  (review) A. Korvin-Piotrovskiy, F. Menotti (eds.), Tripolye Culture in Ukraine: the Giant-Settlement of Talianki
  (Institute of Archaeology Rzeszów University, 2013) Diachenko, Aleksandr
 • Pozycja
  Einige Bemerkungen zu musikarchäologischen Fragen
  (Institute of Archaeology Rzeszów University, 2013) Malinowski, Tadeusz
 • Pozycja
  Changing archaeological paradigms and the interpretation of cemeteries
  (Institute of Archaeology Rzeszów University, 2013) Błaszczyk, Dariusz
  This article reviews and discusses different schools of archaeological thought and their approaches to the study of burials and cemeteries. The paper begins with discussion of traditional archaeology with its emphasis on investigating ethnic issues and looking for markers of ethnic affiliation and indicators of the wealth/social status of the deceased. Then, the contribution to the study of cemeteries made by processual archaeology with its interest in generalizations and relationships between material remains of mortuary practices and their social correlates is examined. Finally, the impact of post-processual archaeology with its focus on studying the symbolic meaning of mortuary evidence and the attention paid to the role played in funerary rituals by ideology is presented. It is stressed that the way archaeologists study cemeteries and the type of research questions they ask directly depends on the school of archaeological thought to which they belong. It is also proposed that all three of the main theoretical paradigms in contemporary archaeology are not necessarily contradictory but can be complimentary in revealing various aspects of mortuary evidence and possibilities of its interpretation.
 • Pozycja
  ‘Warrior-women’ in Viking Age Scandinavia? A preliminary archaeological study
  (Institute of Archaeology Rzeszów University, 2013) Gardeła, Leszek
  This paper seeks to provide a new contribution to the debates on Viking Age women by focusing on a rather controversial notion of ‘female warriors’. The core of the article comprises a preliminary survey of archaeological evidence for female graves with weapons (axes, spears, swords and arrowheads) from Viking Age Scandinavia. Attention is focused not only on the types of weapons deposited with the deceased, but first and foremost on the meanings which similar practices may have had for the past societies. The author discusses why, where and how the weapons were placed in female graves and attempts to trace some patterns in this unusual funerary behaviour. In addition to exploring the funerary evidence, the iconographic representations of what could be regarded as ‘female warriors’ are also briefly considered. Lastly, a few remarks are also made on the notion of armed women in the textual sources.