Polityka i Społeczeństwo nr 2(12)/2014

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 11
 • Pozycja
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych”, 8 kwietnia 2014 r., Rzeszów
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Furman, Wojciech; Kuca, Paweł
 • Pozycja
  NATO and EU approach towards civil-military relations in military operations
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Mazurkiewicz, Agata
  Stosunki między cywilami i żołnierzami są nieuniknioną konsekwencją istnienia wojny, jednak dopiero niedawno zaczęły być regulowane przez jedne z największych organizacji międzynarodowych zajmujących się utrzymaniem pokoju. Pierwszym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie najważniejszych regulacji NATO i UE, dotyczących relacji cywilno-wojskowych. Autorka prezentuje ewolucję koncepcji współpracy cywilno-wojskowej NATO i UE, wypracowane przez nie definicje oraz organy odpowiedzialne za implementację koncepcji, umieszczone w kontekście ogólnych strategii obu organizacji. Takie zestawienie najważniejszych regulacji pozwoli osiągnąć drugi cel artykułu, jakim jest zidentyfikowanie największych wyzwań związanych ze współpracą cywilno-wojskową, wspólnych dla NATO i UE oraz typowych dla poszczególnych organizacji.
 • Pozycja
  „Miasto ogród”. Analiza możliwości wykorzystania walorów urbanistyczno- krajobrazowych w promocji miasta i budowaniu jego marki na przykładzie wybranych miast polskich
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Hulicka, Anna
  The main aim of the article was to determine which of the Polish "Garden Cities" used the historical urban system and their names as a brand. For this purpose, author analyzed most of the strategic documents and reports of the "Garden Cities", ie. Podkowa Lesna, Zabki, Milanowek, Komorow, Puszczykowo, Wroclaw (district Karlowice), Katowice (Giszowiec), Krakow (district Nowa Huta) and Sokolniki (municipality Ozorkow). The research was focused on the online promotion of these cities and conducted by analysis of their websites and Facebook profiles. The results showed that most of the local governments support the concept of “Garden City”. Generally, effective urban policy is implemented in small cities and cities which have preserved their urban layout. This is noticeable in such cities: Podkowa Lesna and Milanowek. However, developments in Katowice are particularly interesting, as the local government aims to change its image of being a “dirty” and “grey” into a green and friendly city. Podkowa Lesna, Milanowek and Katowice have the best chance of becoming a recognised brand.
 • Pozycja
  Agenda regionalnych polityk publicznych oraz opinia publiczna i media w województwie lubelskim. Analiza agenda-setting
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Nowak, Ewa
  In the proposed study consideration is given to the problem of the interdependency and distinction of priorities of public opinion, news media and public policies on the local level. The theoretical and methodological basis of the paper consists of the agenda-setting and political responsiveness approaches. The empirical data is divided into three agendas: public, media and policy, which were analysed using comparative statistical analysis. The conclusions pointed at the substantial distinction of the priorities formulated by public opinion and the policies implemented by local government and, to a certain extent, at the interdependency between the news media and local public policy agenda.