NATO and EU approach towards civil-military relations in military operations

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Mazurkiewicz, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Stosunki między cywilami i żołnierzami są nieuniknioną konsekwencją istnienia wojny, jednak dopiero niedawno zaczęły być regulowane przez jedne z największych organizacji międzynarodowych zajmujących się utrzymaniem pokoju. Pierwszym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie najważniejszych regulacji NATO i UE, dotyczących relacji cywilno-wojskowych. Autorka prezentuje ewolucję koncepcji współpracy cywilno-wojskowej NATO i UE, wypracowane przez nie definicje oraz organy odpowiedzialne za implementację koncepcji, umieszczone w kontekście ogólnych strategii obu organizacji. Takie zestawienie najważniejszych regulacji pozwoli osiągnąć drugi cel artykułu, jakim jest zidentyfikowanie największych wyzwań związanych ze współpracą cywilno-wojskową, wspólnych dla NATO i UE oraz typowych dla poszczególnych organizacji.
Opis
Słowa kluczowe
CIMIC , NATO , UE , relacje cywilno-wojskowe , podejście kompleksowe
Cytowanie