Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Dudziak, Urszula
Król, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zbiór zadań może stanowić pomoc dydaktyczną w nauczaniu przedmiotu wstęp do logiki i teorii mnogości na kierunkach matematyka, informatyka oraz kierunkach technicznych. Obejmuje zagadnienia dotyczące rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz rachunku zbiorów, problemy z zakresu rachunku relacji, w tym relacji równoważności i różnych porządków w zbiorze. Podejmuje też problematykę indukcji matematycznej i rekurencji oraz własności funkcji i elementów teorii mocy zbiorów. W dodatkach znajdują się treści dotyczące własności krat i zbiorów rozmytych. Głównym atutem książki są zamieszczone w niej liczne przykłady pełnych rozwiązań zadań. Dodatkowo na początku każdego rozdziału podane zostały najważniejsze informacje, definicje i twierdzenia potrzebne do rozwiązania zadań. Zbiór zadań może stanowić podstawę do samodzielnego studiowania przedmiotu.
Opis
Słowa kluczowe
Research Subject Categories::MATHEMATICS
Cytowanie
U. Dudziak, A. Król, Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.