Polityka i Społeczeństwo nr 3(17)/2019

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 10
 • Pozycja
  Transboundary media and journalism – an overview of theories, conceptions, and practice in Europe
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Olechowska, Paulina
  Istotną rolę w procesach integracyjnych odgrywają inicjatywy w rejonach przygranicznych. Jedną z płaszczyzn współpracy transgranicznej jest kooperacja w obszarze społeczno-kulturalnym, która przejawia się we współpracy podmiotów (wydawcy) i ludzi (redaktorzy) przynależących do różnych krajów – w ich lokalnym wymiarze (europejskie regiony pogranicza). Istnieją różne teorie poświęcone internacjonalizacji procesów komunikowania. Artykuł jest przeglądem koncepcji oraz próbą osadzenia w nich mediów transgranicznych, które ze względu na swoją różnorodność form współpracy (m.in. formalna/nieformalna, merytoryczna, finansowa, strukturalna) oraz odmienność realizowanych funkcji (przekraczanie i przezwyciężanie granic – Grenzüberschreitung i Grenzüberwindung) nie poddają się uproszczonym modelom kategoryzacyjnym. Na podstawie wyników badań wybranych przykładów europejskich mediów transgranicznych podjęto próbę ustalenia ich cech dystynktywnych, wskazując jednocześnie na rolę, jaką odgrywają transgraniczne przekazy w europejskiej sferze publicznej.
 • Pozycja
  Percepcja barier rozwoju elektromobilności w kontekście postaw ekologicznych mieszkańców województwa podkarpackiego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Kud, Krzysztof
  The transport needs of the population are constantly growing, and the consequences of car transport, fueled by gasoline and diesel engines, constitute a growing ecological problem. Electromobility is a direction that is currently indicated as a solution to these problems, especially in large cities suffering from poor air quality. New technological solutions often encounter many barriers, and usually the main barrier is the mental barrier. The study analyzes the perception of barriers to the development of electromobility by the inhabitants of the Podkarpackie Voivodeship. The study aims to verify the hypothesis about the dependence of the perception of electromobility on the ecological attitude of the inhabitant. It has been assumed throughout the present study that the assessment of activity regarding waste segregation, relation to animals, etc. is an expression of an ecological attitude, and the attitude towards electromobility depends on it.
 • Pozycja
  Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w perspektywie badań nad kompetencjami medialnymi
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Szostok-Nowacka, Patrycja
  The aim of the article is to present the concept of the sense of communication subjectivity from the perspective of its usefulness in research on media competences. The author discusses theoretical aspects of human subjectivity connected with communication activity referring to the literature in the field of political science, sociology, and psychology. She constructs a model of the sense of communication subjectivity based on available theories, then she verifies it in the questionnaire research on the relationship between the sense of communication subjectivity and social activity in territorial self-governments of the Śląskie Voivodeship. The results of the survey confirm the research hypothesis, according to which social activity is associated with a sense of communication subjectivity. Apart from the conclusions provided by the survey, the author formulates the proposal of further use of the concept in research on communication in various social situations, especially those involving asymmetric communication, for example, in work environment, health care, education, etc.
 • Pozycja
  Niebezpieczeństwo politycznego wykorzystywania ustawodawstwa o ochronie informacji niejawnych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Zapart, Robert
  By using comparative, institutional and legal methods, and a case study, the article discusses and analyzes selected issues related to national security policy in the context of the protection of classified information, and particularly the grounds for initiating and conducting covert verification procedures with regard to persons holding relevant documents. The research conducted by the author shows that, in certain circumstances, there is a risk of their lawful instrumental use for the achievement of current political goals. Part of the process limiting the above-mentioned risks could involve the proposed amendments to the applicable legislation with regard to the reduction in the inequality between the parties in administrative proceedings and, thus, resulting in an increase in the rights of citizens in relation to state authorities conducting covert verification procedures.
 • Pozycja
  Ewolucja nurtu neokonserwatywnego w polityce USA w wyniku zamachów z 11 września 2001 roku i jej konsekwencje
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Milczanowski, Maciej
  The article showcases and examines the evolution of the neoconservative strand of US politics and its influence on the country’s international politics, with a particular analytical emphasis on the effects of the September 11, 2001 attacks and the ensuing counter-terrorism measures on the part of the USA. The importance of the neocon agenda has grown considerably in the wake of the WTC and Pentagon attacks and, as a result, has shaped the core of US Middle Eastern politics. Simultaneously, the neocon takeover of US politics marginalized the impact of both the conservative and the liberal circles. As a consequence, the US national security evolved into a hard power model based on military authority. Such a political practice yielded short-term profits (and – at best – media benefits and image gains) for the USA, but in the long run it also posed a threat to the West.