Infografiki – nowy trend wizualizacji informacji wspomagający procesy edukacyjne

dc.contributor.authorKołowska-Gawiejnowicz, Mirosława
dc.contributor.authorKołodziejczak, Barbara
dc.contributor.authorSiatkowski, Idzi
dc.contributor.authorTopol, Paweł
dc.contributor.authorZych, Jan
dc.date.accessioned2018-10-23T12:27:55Z
dc.date.available2018-10-23T12:27:55Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractInfografika cieszy się coraz większą popularnością w różnych dziedzinach przekazu informacji, wiedzy lub prezentacji danych. Ciekawa, a często zaskakująca lub humorystyczna oprawa graficzna sprawia, że treść skupia uwagę i zapada w pamięć czytelnika. Oto przyczyny, dla których autorzy postanowili przyjrzeć się bliżej temu rodzajowi grafiki, koncentrując się na możliwości jej wykorzystania w procesie edukacji. Zwięzła graficzna forma przekazu dobrze dopasowuje się do sposobu percepcji i preferencji współczesnego odbiorcy. Jednakże, z drugiej strony, krótka forma wymusza na twórcy dużą selekcję treści i pomysł na ich atrakcyjną prezentację. W szkolnych podręcznikach można znaleźć kontrprzykłady na poprawne wykorzystanie potencjału edukacyjnego, które daje tego typu grafika. Artykuł wprowadza czytelnika w świat budowy infografik, wskazując istotną rolę eseju, na którym osnuta jest treść przekazu, nie tylko edukacyjnego. Autorzy zwracają uwagę na ważne składowe grafiki, takie jak: źródła informacji, dane statystyczne, grafiki oraz sposób realizacji treści eseju. Artykuł stanowi krótki przewodnik po infografice prowadząc Czytelnika– od pomysłu po realizację.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractInfographics are increasingly more popular in the various fields of transferring information, knowledge and presentation of data. Interesting and often surprising or humorous graphic design makes the content easy to focus on and memorisable. Here are the reasons why the authors decided to take a closer look at this kind of graphics, focusing on the possibilities of using it in the education process. The concise, graphical form of the message is well suited to the perception and preferences of the contemporary recipient. However, on the other hand, the short form forces on the creators a large selection of content and an idea for their attractive presentation. In the school textbooks you can find counters for the correct use of the educational potential of this type of graphics. The article introduces the reader to the world of infographics by pointing out the essential role of the essay, on which the message is conveyed, but does not educate directly. Authors pay attention to the important components of graphics such as: sources of information, statistics, graphics and implementation of the assay’s content. The article is a short guide to infographics, leading the reader from idea to implementation.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationEdukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 138–148pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/eti.2018.2.18
dc.identifier.eissn2450-9221
dc.identifier.issn2080-9069
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4013
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinfografikapl_PL.UTF-8
dc.subjectesejpl_PL.UTF-8
dc.subjectszablony infografikpl_PL.UTF-8
dc.subjectedukacjapl_PL.UTF-8
dc.subjectinfographicspl_PL.UTF-8
dc.subjectessaypl_PL.UTF-8
dc.subjectinfographics templatespl_PL.UTF-8
dc.subjecteducationpl_PL.UTF-8
dc.titleInfografiki – nowy trend wizualizacji informacji wspomagający procesy edukacyjnepl_PL.UTF-8
dc.title.alternativeInfographics – A New Trend in Information Visualization Supporting Educational Processespl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
18 kołowska-gawiejnowicz-infografiki.pdf
Rozmiar:
658.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: