Mroczna strona internetu – TOR niebezpieczna forma cybertechnologii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Krauz, Antoni
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono zasady działania jednej z anonimowych sieci TOR, której skrót pochodzi od angielskiej nazwy „The Onion Router”, oraz omówiono, jakie niesie ze sobą zagrożenia, dlaczego jest taka niebezpieczna i czy można temu zaradzić. TOR jest to sieć komputerowa implementująca trasowanie cebulowe trzeciej generacji. Sieć uniemożliwia analizowanie ruchu sieciowego przez co zapewnia użytkownikowi prawie całkowicie anonimowy dostęp do zasobów Internetu. TOR może być użyty w celu pominięcia mechanizmów filtrowania treści oraz innych ograniczeń komunikacyjnych, może być wykorzystywana przez terrorystów, przestępców, hakerów, handlarzy bronią, narkotykami itp.
This article presents the principles of operation of one of the anonymous network TOR whose abbreviation is derived from the English name of The Onion Router and posed a threat, why is this dangerous and whether this can be remedied. The Onion Router This is a network that implements the third-generation onion routing. The network makes it impossible to analyze network traffic by providing the user almost completely anonymous access to Internet resources. The Onion Router can be used to bypass the content filtering mechanisms and other constraints, may be used by terrorists, criminals, hackers, arms dealers, drug, etc.
Opis
Słowa kluczowe
Internet , cybertechnologia , zagrożenia , sieć internetowa , TOR , Internet network , threats , cybertechnology , The Onion Router
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 63–74