Dealing with disability from a holistic approach: strategies and procedures in school inclusion

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Soler Costa, Rebeca
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
When stakeholders implement new measures in education Acts, they also involve changes at the school’s organizational level. In the field of Didactics and School Organization, these changes allow improvements to offer quality in Education. Focusing on school inclusion, the treatment of students with specific need of educative support can be assumed through the praxis of specific methodological principles, promoting an individualized attention and human, social and material resources. To examine the role of stakeholders when dealing with disability, this chapter focuses on the analysis of how school inclusion is developed in a High School in the Spanish region of Aragón. Thus, this case study (Marcelo & Parrilla, 1991, Yin, 1994, Stake, 1998) has been conducted with an eminently qualitative and descriptive methodology (Cohen & Manion, 1990). The techniques applied have focused on group discussions (Krueger, 1991, Suárez, 2005). The results show there exists a lack of connection between the macro-political and the micro-political level.
Wprowadzanie nowych aktów prawnych dotyczących edukacji wywołuje zmiany w szkole na różnych poziomach jej funkcjonowania. W obszarze dydaktycznym i organizacyjnym zmiany te umożliwiają ulepszenie jakości oferty edukacyjnej. Nawiązując do szkolnej integracji, wsparciem edukacyjnym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami mogą być specyficzne zasady promujące indywidualne podejście do człowieka przyjmujące kontekst społeczny i materialny. Tekst ten ukazuje, w jaki sposób realizowana jest integracja w szkole średniej w regionie Aragon (Hiszpania). Artykuł ten został zrealizowany z wykorzystaniem jakościowych i opisowych metod badawczych. Zastosowano technikę dyskusji grupowej. Wyniki badań wskazują na brak powiązania pomiędzy makro- i mikropolityką.
Opis
Słowa kluczowe
School Organization , Management Team , school culture , organizacja pracy szkoły , zespół zarządzający , kultura szkolna
Cytowanie
Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 121–131