Działalność kolekcjonerska Maksymiliana Goldsteina i jej znaczenie w ochronie zabytków sztuki żydowskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Dudek, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego; Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W środowisku lwowskich kolekcjonerów żydowskich na pierwszy plan wysunął się Maksymilian Goldstein. W jego kolekcji znalazły się bogate i rzadkie zbiory, o których możemy dowiedzieć się z publikacji wydanej w 1935 r. przez M. Goldsteina i K. Dresdnera „Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich”. Książ-ka ta stanowiła i stanowi nadal prawdziwe kompendium wiedzy odnośnie judaików w Polsce. Do najważniej-szych inicjatyw Goldsteina należą jednak jego starania o utworzenie Muzeum Żydowskiego we Lwowie. Jako pierwszy podejmował działania mające na celu powołanie jednostki muzealnej przy gminie żydowskiej. Po 24 latach jego dążenia doszły do skutku, niestety jednak wówczas odgrywał on już mało znaczącą rolę w jego tworzeniu.
Opis
Słowa kluczowe
Maksymilian Goldstein , kolekcjonerstwo , kolekcje prywatne , zabytki żydowskie , Muzeum Żydowskie we Lwowie
Cytowanie
Leszek Gardeła, Młoda Muzeologia T. 1 (2016), s. 7–15