Innowacje w edukacji – na przykładzie uczelni działających w regionach nadgranicznych

dc.contributor.authorGabryśova, Marie
dc.date.accessioned2018-09-18T09:34:38Z
dc.date.available2018-09-18T09:34:38Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractW artykule zwrócono uwagę na zmiany na poziomie gospodarki oraz organizacji, które powodują iż niezbędne stają się również zmiany w edukacji. Edukacja zmienia się jednak znacznie wolniej i w wielu przypadkach nie odpowiada na potrzeby rynku. Starano się pokazać jak niezbędna jest spójność i zintegrowany rozwój gospodarki i edukacji. Autorka podkreśla, że nowe programy zajęć powinny wspomagać ustawiczne kształcenie, gdyż w gospodarce wiedzy liczy się przede wszystkim umiejętność uczenia się i zarządzania własnym samorozwojem. Uczelnie muszą sprostać wyzwaniom – ale przede wszystkim stać się liderami rozwoju społecznego i gospodarczego. Dziś warunkiem sukcesu jest wykorzystywanie wiedzy z różnych dziedzin i łączenie jej z praktyką. Swoje tezy opiera na doświadczeniach z realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego, w którym podjęto próbę innowacyjnych rozwiązań. Projekt był zrealizowany przez uniwersytety regionalne, które prowadzą swą działalność na terenach przygranicznych. Celem było połączenie wiedzy z doświadczeniem wykładowców obu uniwersytetów oraz wiedzy z doświadczeniami przedsiębiorczymi. Innowacyjnym podejściem było wspólne kształcenie studentów i doktorantów wraz z przedstawicielami biznesu. W ramach implikacji praktycznej dochodziło do transferu wiedzy we wszystkich możliwych kierunkach: z uczelni do świata biznesu, ze świata biznesu do uczelni, pomiędzy uczelniami, z biznesu do biznesu, a to wszysto działo się jeszcze w wymiarze transgranicznym. Innowacyjna forma edukacji okazała się być ciekawą, zachęcającą do dalszego zdobywania wiedzy oraz korzystną dla uczestników i rozwoju regionalnego.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThe article deals with the changes at the level of economics and institutions, which cause the changes in education to be necessary. The education changes happen much more slowly and in many cases they do not reflect the market demands. The aim was to show, how necessary it is to acquire conjunction and harmonious development of the economics and education. The author stresses that the new curricula should support the lifelong education, because knowledge-based economics and education accentuate the ability to learn and manage one’s own development. Universities must meet the expectation – but they should be foremost the leaders of social and economic development. Today the condition of the success is the use of knowledge from various disciplines and connection with the field experience. Her theses the author bases on experiences from the realization of international educational project, where the innovative solution had been tried. The project was implemented by regional universities in border regions. The goal was to interconnect the knowledge and experiences of the teachers from both universities with the knowledge and experiences of businessmen. The innovative element laid in common education of students, inceptors and representatives of the business. Within the framework of the practical implication the transfer of knowledge in all directions happened: from universities to the world of business, from the world of business to the universities, between universities and between businessmen respectively. All this had in addition a trans-border dimension. The innovative form of education had been evaluated as interesting, motivating for further education and useful for the participants and regional development.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationNierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 317–327pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/nsawg.2018.3.21
dc.identifier.issn1898-5084
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3858
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL.UTF-8
dc.subjectinnowacyjne rozwiązaniapl_PL.UTF-8
dc.subjectzmiany w gospodarcepl_PL.UTF-8
dc.subjecteducational changespl_PL.UTF-8
dc.subjectinnovative solutionpl_PL.UTF-8
dc.subjecteconomic changespl_PL.UTF-8
dc.titleInnowacje w edukacji – na przykładzie uczelni działających w regionach nadgranicznychpl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
21 gabryśova-innowacje w edukacji.pdf
Rozmiar:
465.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: