Bezdomność

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Szluz, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Abstrakt
Bezdomność jest problemem ogólnoświatowym, a u jej podłoża dostrzega się uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne. Może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach: w ujęciu indywidualnym, jako elementżyciowej sytuacji konkretnej jednostki, jako pewien przejaw patologii, a także jako bardzo trudny problem społeczny. Zjawisko dotyka najczęściej mężczyzn w średnim wieku. Rzadziej doświadczają bezdomności kobiety czy dzieci. W Polsce odbywa się liczenie osób bezdomnych, co pozwala uzyskać dane przybliżające zarówno liczbę, jak również pewne cechy socjodemograficzne tej kategorii społecznej, którą trudno mierzyć pomimo metod zaproponowanych zarówno przez praktyków, jak i naukowców. Złożoność problemu i jego wielowymiarowość nie sprzyja jego badaniom, stanowi również trudność w kontekście prowadzonych i podejmowanych działań profilaktycznych oraz pomocowych.
Opis
Słowa kluczowe
socjologia problemów społecznych , problem społeczny , bezdomność
Cytowanie
Beata Szluz, Bezdomność [w:] WYBRANE KATEGORIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. WPROWADZENIE, pod redakcją Beaty Szluz i Małgorzaty Bozackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 41-50.