Konceptualizacja miłości przez niepełnosprawną intelektualnie nastolatkę

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Cempa-Włodarczyk, Klaudia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Miłość, zgodnie z Biblią, jest najważniejszą wartością leżącą u podstaw wszelkich wartości człowieczeństwa. Miłość ma wiele wymiarów i jest obiektem licznych badań nie tylko filologicznych, ale także socjologicznych czy też psychologicznych. Autorka artykułu szuka odpowiedzi na pytania: Czy ta wartość jest zarezerwowana wyłącznie dla zdrowych jednostek? Czy o miłości wolno pisać, myśleć, marzyć i mówić tylko tym, których los nie doświadczył niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną? I wreszcie, co o miłości myśli młoda, nieuleczalnie chora dziewczyna? Czy rozumie miłość dosłownie, czy też potrafi nadać tej wartości inny wymiar? Ujęcie od kategoryzacji po językowy obraz świata pomoże nam zrozumieć badaną nastolatkę.
Love, according to the Bible, is the most important value that underlies all human values. Love has many dimensions and is the object of numerous studies not only philological, but also sociological or psychological. Is this value reserved only for healthy units? Is it permissible to write, think, dream about love and talk only to those whose fate has not been experienced by intellectual and physical disability? And finally, what does the young girl think incurably about love? Does she understand love literally or can she give this value a different dimension? An approach from categorization to a linguistic image of the world will help us to understand the examinated teenager.
Opis
Słowa kluczowe
miłość , zaburzenia umysłu , nastolatek , analiza pragmalingwistyczna , love , mind disorder , teenager , pragmalinguistic analyse
Cytowanie
red. Maria Krauz, Agnieszka Myszka, Robert Słabczyński, Głos – Język – Komunikacja. Tom 7. Wartości i wartościowanie w XXI wieku, s. 96–111