Rzeczpospolita i Trójmorze w perspektywie wieszczów i oświeconych duchownych

dc.contributor.authorDobija, Mieczysław
dc.date.accessioned2019-06-04T11:49:08Z
dc.date.available2019-06-04T11:49:08Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractAnaliza teoretyczna wskazuje, że w przeszłości miały miejsce przepowiednie, które się absolutnie sprawdziły, tworząc niezaprzeczalne fakty, jak te dotyczące upadku Izraela, Rzeczypospolitej i Rosji carskiej. Oznacza to, że istnieje pole badań w zakresie dróg poznania, które prowadzą wieszczów do wiarygodnego prognozowania wydarzeń. Już zgrubne analizy prowadza do wniosku, że ta zdolność zdarza się osobom wysoko rozwiniętym intelektualnie i duchowo. Te wnioski korelują z badaniami z pogranicza fizyki i kosmologii, określane mianem hiperfizyki. Odrodzenie Rzeczypospolitej w granicach Trójmorza jest wyraźnie zapowiedziane w przepowiedniach, tak jak wyraźnie wieszcze zapowiadali jej upadek. Ten stan wiedzy jest motywacją do podjęcia ukierunkowanych działań dla urzeczywistnienia tego pożądanego stanu. Pomaga też w lepszej orientacji Polaków we współczesnym świecie.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractA theoretical analysis indicates that in the past there were predictions that were absolutely correct, creating undeniable facts, such as those related to the fall of Israel, the Republic and Tsarist Russia. This means that there is a field of research in the field of cognition, which enables the bards to reliably predict events. Previous analyses lead to the conclusion that this ability is connected with people with high intellectual and spiritual development. These conclusions correlate with the research from the borderline between physics and cosmology, referred to as hyperphysics. The rebirth of the Polish Republic within the limits of the Tri-Sea is clearly announced in the prophecies, just as they clearly heralded its collapse. This state of knowledge is the motivation to take targeted actions to create this desired state. It also helps in a better functioning of Poles in the modern world.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationNierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 57(1)/2019, s. 147–172pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/nsawg.2019.1.10
dc.identifier.issn1898-5084
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4641
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectduchowośćpl_PL.UTF-8
dc.subjectczaspl_PL.UTF-8
dc.subjectprzepowiedniapl_PL.UTF-8
dc.subjectprzestrzeńpl_PL.UTF-8
dc.subjectmechanizmy wyrównawczepl_PL.UTF-8
dc.subjectspiritualitypl_PL.UTF-8
dc.subjecttimepl_PL.UTF-8
dc.subjectprophecypl_PL.UTF-8
dc.subjectspacepl_PL.UTF-8
dc.subjectcompensatory mechanismspl_PL.UTF-8
dc.titleRzeczpospolita i Trójmorze w perspektywie wieszczów i oświeconych duchownychpl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
10 dobija-rzeczpospolita.pdf
Rozmiar:
541.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: