Rola kapitału ludzkiego w realizacji Strategii Lizbońskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju obecnej gospodarki jest inwestowanie w poprawę kapitału ludzkiego. Problem wydaje się być kluczowy w tych okolicznościach postępującej globalizacji gospodarki i związanego z tym wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Znaczenie rozwoju kapitału ludzkiego dla konkurencyjności rynku jest odzwierciedlone w przedstawieniach, które są podejmowane w krajach Unii Europejskiej. Obecnie, najważniejszym Europejskim Programem Gospodarki Społecznej jest ustanowiona Strategia Lizbońska w marcu 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej. Strategia ma na celu stymulację rozwoju gospodarki w krajach członkowskich. Głównym celem jest zarządzanie transferem jednolity rynek do głównej gospodarki światowej do 2010 r.
One of the most important, deciding of the current economy development, factors is investing in improving human capital. The problem seems to be crucial in the circumstances of spread globalisation of the economy, and associated with it increase of the competitiveness on international market. The importance of the human capital development for the market competitiveness is reflected in performances, which are undertaken in European Union Countries. Currently, the most important European Social-Economy Programme is Lisbon Strategy, established in March 2000, during European Council Summit. The strategy is aimed at the stimulation of the economy development in member countries. The main target is to manage to transfer the single market into the main word economy by 2010.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 231-239