Miejsce województwa podkarpackiego w krajowym ruchu turystycznym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Sołek, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie ruchu turystycznego na terenie województwa podkarpackiego oraz wykorzystania bazy noclegowej przez turystów. Region Podkarpacia jest niezwykle atrakcyjny dla turystów poprzez czyste środowisko i bogate walory przyrodnicze, z którymi można konkurować na scenie krajowej i międzynarodowej. Badania wykazały, że wykorzystanie miejsc noclegowych jest na niskim poziomie, niższym niż średnia krajowa. Nie są wykorzystane możliwości turystyczne województwa poprzez między innymi brak promocji województwa oraz słabo rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, brak nowoczesnych obiektów rekreacyjno-turystycznych.
The aim of this work was to show tourism in the area of Podkarpackie Voivodeship and the use of accommodation by tourists. The region is extremely attractive for tourists thanks to unpolluted environment and nature values which compete with the national and international ones. Research has shown that the use of accommodation is on the low level, lower than the national average. The tourism potential of voivodeship is underused i.a. through absence of marketing exercises concerning it, underdeveloped transport infrastructure, lack of modern tourism and leisure centres.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 220–233