Radykalizacja kobiet do terroryzmu w ISIS

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Czarnota, Nikola
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest wyjaśnienie procesów, które wpływają na zaangażowanie kobiet w działalność terrorystyczną w szeregach międzynarodowych organizacji dżihadystycznych. Mimo iż działalność kobiet w ugrupowaniach terrorystycznych jest widoczna od wielu lat, to jednak istnieje potrzeba rozpoznania dynamiki płci w procesie radykalizacji. Niniejszy artykuł zawiera aspekty teoretyczne związane z pojęciem radykalizacji i przedstawia wynikający z tego procesu etap rekrutacji, który jest jego niezbędnym elementem. Ponadto, wykazano przesłanki radykalizacji postaw i zachowań kobiet, w tym czynniki indywidualne, czynniki przyciągające i popychające do udziału w ataku terrorystycznym.
The aim of this article is to explain the processes that influence women's involvement in terrorist activities in the ranks of international jihadist organizations. Although the activity of women in terrorist groups has been visible for many years, there is a need to recognize gender dynamics in the process of radicalization. This article contains theoretical aspects related to the presentation of the concept of radicalization and the recruitment stage resulting from this process, which is a necessary element. Moreover, indications of the radicalization of women's attitudes and behavior were demonstrated, including individual factors, factors attracting and pushing them to participate in a terrorist attack.
Opis
Słowa kluczowe
terroryzm , ISIS , radykalizacja , kobieta , Państwo Islamskie , terrorism , radicalization , woman , Islamic State
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(20)/2022, s. 22–34