Teoria i praktyka badań nad pomocą rozwojową w Niemczech

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Paterek, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niemcy należą obecnie do największych dawców oficjalnej pomocy rozwojowej. Początki niemieckiej współpracy rozwojowej sięgają końca lat 50. XX w. W 1961 r. powstało Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ), w ślad za tym w 1964 r. utworzono Niemiecki Instytut Polityki Rozwojowej. W ciągu kolejnych 55 lat polityka rozwojowa RFN przechodziła liczne fazy rozwoju, kierując się zróżnicowanymi interesami i zasadami. Co więcej, zwiększeniu skuteczności niemieckich wysiłków rozwojowych na rzecz państw rozwijających się zarówno w przeszłości, jak i obecnie służy współpraca rządu federalnego ze światem nauki. Jej przykładem jest między innymi specjalna jednostka badawcza Sonderforschungsbereich 700, finansowana ze środków Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Do jej zadań należy wypracowanie koncepcyjnych podstaw niemieckiej polityki zagranicznej wobec krajów niestabilnych, głównie w zakresie wspierania rządów prawa, demokracji i reformy sektora bezpieczeństwa, a także współfinansowane przez BMZ projekty badawcze Niemieckiego Instytutu Polityki Rozwojowej (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, DIE). W pierwszej części artykułu zarysowano teoretyczne aspekty badań nad pomocą rozwojową w Niemczech oraz scharakteryzowano główne ośrodki badawcze zaangażowane w tę sferę niemieckiej aktywności: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE, Bonn), Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF, Bonn), das German Institute of Global and Area Studies (GIGA, Hamburg) oraz Institut für Entwicklung und Frieden (INEF, Duisburg). W drugiej części przedstawiono przykłady odpowiedzi świata nauki na presję poszukiwania rozwiązań w obszarze współpracy rozwojowej wobec rosnących wyzwań międzynarodowych.
Germany is the third largest Development Assistance Committee (DAC) provider in terms of volume. The beginnings of German development policy date back to the late 1950s. The Federal Ministry for Economic Cooperation (BMZ) was created in 1962, and the German Development Institute (DIE) was founded in 1964. Over the last 55 years German development policy passed through numerous phases guided by the diversity of interests and principles. In order to make Germany's international cooperation and sustainable development activities more effective and efficient BMZ highlights the importance of successful cooperation between the academic world and politics and the direct input of scientific expertise into political practice. For example, the SFB 700 „Governance in Areas of Limited Statehood” is an interdisciplinary research center established by the German Research Foundation (DFG) at the Freie Universität Berlin. It provides research and analysis of the various modes of governance in areas of limited statehood from empirical and normative perspectives. The German Development Institute supports the BMZ to enhance its development cooperation policy making. This paper focuses on the German development research and discourse arena, and on the leading Think Tanks for development policy in Germany: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF), German Institute of Global and Area Studies (GIGA) das Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik (IEE) and Institut für Entwicklung und Frieden (INEF). This article investigates the present German discourses on the opportunities, needs and practices of cooperation between the political sphere and scientific theory.
Opis
Słowa kluczowe
ODA , Niemcy , współpraca rozwojowa , think tank , niemieckie ośrodki badawcze , Germany , development cooperation , Thin Tank , Germany's research institutes
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 1(2)/2017, s. 63–83