Transformation Tendencies of the Global Monetary System

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Tokar, Volodymyr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article reveals the contradiction between the role of the US dollar as the main global reserve currency and its national origin, which causes the misuse by the US government to cover the chronic trade and budget deficit. The author researches the crisis management transformation tendencies of the global monetary system, namely the weakening positions of the US dollar and euro as the key reserve currencies; the gradual formation of the regional monetary unions; the shifting to the national currencies in mutual trade and settlement operations without the US dollar mediation; the gradual replacement of the US dollar by the Chinese Yuan as the key reserve currency. The author discloses that the future key regional currencies are “amero” in the USA, Canada and Mexico; “afro” in Africa; “pachu” in Latin America; ACU in the Asian and Pacific region; “Golden dinar” in the Persian Gulf region; “sucre” in the Caribbean region; “euras” in the European and Asian Economic Commonwealth.
Artykuł ukazuje sprzeczności pomiędzy rolą dolara amerykańskiego jako głównej globalnej waluty rezerwowej a jego narodowym charakterem, co powoduje niewłaściwe jego wykorzystanie przez rząd Stanów Zjednoczonych do pokrywania chronicznego handlowego i budżetowego deficytu. Autor badaniom poddaje tendencje transformacyjne w ramach zarządzania kryzysowego globalnym systemem pieniężnym, w szczególności osłabianie się pozycji dolara i euro jako kluczowych walut rezerwowych, stopniowe kształtowanie się regionalnych unii walutowych, zwrot w kierunku walut narodowych we wzajemnym handlu i operacjach inwestycyjnych bez pośrednictwa dolara, stopniowe zastępowanie dolara amerykańskiego przez chińskiego yuana jako kluczowej waluty rezerwowej. Autor przewiduje, że kluczowymi regionalnymi walutami w przyszłości będą „amero” w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku; „afro” w Afryce; „pachu” w Ameryce Łacińskiej; ACU w regionie Azji i Pacyfiku; „złoty dinar” w regionie Zatoki Perskiej; „Sucre” w regionie Karaibów: „euras” we Wspólnocie Gospodarczej Europy i Azji.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 67–72