Uwarunkowania rozwojowe województw w Polsce – analiza statystyczno-ekonometryczna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Stec, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy przeprowadzono analizę uwarunkowań rozwojowych polskich województw za pomocą metod statystyczno-ekonometrycznych. Podstawą badania był zestaw 45 wskaźników statystycznych dla województw z 2008 roku. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że głównymi determinantami rozwoju społeczno-gospodarczego województw są: kapitał ludzki i jego przedsiębiorczość, zasoby infrastruktury społecznej i technicznej oraz działalność innowacyjna i badawczo-rozwojowa, a więc te czynniki, na które zwraca się szczególną uwagę w gospodarce opartej na wiedzy.
The paper presents an analysis of the developmental conditions of Polish voivodships, using statistical and econometrical methods. The basis of the research was a set of 45 statistical indicators for each voivodship in 2008. After studies it was proved that the main determinants of socio-economic development is the human capital and entrepreneurship, social and technical infrastructure, innovation activity and R&D activity, so the factors, which pay particular attention to knowledge-based economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 232–251