Międzynarodowa konferencja naukowa „Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Filip, Grażyna
Patro-Kucab, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The text includes a report on the international scientific conference "Polish Studies in Europe. The Directions and Perspectives of Development" which took place from 14-17 May, 2012, at the Institute of Polish Philology of University of Rzeszów.
Opis
Słowa kluczowe
polonistyka akademicka - Rzeszów , konferencje naukowe
Cytowanie
Filip G., Patro-Kucab M., Międzynarodowa konferencja naukowa „Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju”, "Tematy i Konteksty" 2012, nr 2 (7): Z archiwum polonisty, red. Ożóg Z., Stanisz M., s. 455-461.