Instytucjonalny wymiar współpracy transgranicznej w regionie podkarpackim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Lechwar, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu poruszono kwestie rozwiązań instytucjonalnych skoncentrowanych na zacieśnianiu współpracy transgranicznej. Określono znaczenie kreacji i wsparcia współpracy obszarów przygranicznych dla ich rozwoju społeczno-gospodarczego. Skupiono się na Euroregionie Karpackim, którego prawnym reprezentantem jest Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Tam też pozyskano materiał empiryczny.
Some issues connected with the institutional solutions focused on strengthening of transborder cooperation were discussed in the study. There was identified a role of creation and support for cooperation of transborder regions in their socio-economic development. The attention was paid to Euroregion Karpacki, which has its legal representation in Association Euroregion Karpacki Polska. This is the source of the empirical data.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 168–179