Brunatna tkanka tłuszczowa imitująca zmianę rozrostową krezki jelita cienkiego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Rzucidło, Mateusz
Błotnicki, Michał
Gutkowska, Dorota
Gutkowski, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Brunatna tkanka tłuszczowa (ang. brown adipose tissue, BAT) odgrywa kluczową rolę w procesie termogenezy bezdrżeniowej. W przeszłości uważano, iż BAT występuje tylko u noworodków i dzieci, jednak najnowsze techniki obrazowania dostarczają dowodów na obecność BAT również u osób dorosłych. Brunatna tkanka tłuszczowa lokalizuje się głównie w okolicy nadobojczykowej oraz szyi. Znacznie rzadziej obecność BAT można stwierdzić w okolicy aorty, nerek i nadnerczy oraz w obrębie sieci większej i okrężnicy. Diagnostyka obecności tego typu tkanki tłuszczowej opiera się głównie na badaniach obrazowych i badaniu histopatologicznym. W pracy przedstawiono rzadki przypadek 60-letniej chorej z dolegliwościami bólowymi w obrębie jamy brzusznej, diagnozowanej m.in. w kierunku zmiany rozrostowej krezki jelita cienkiego, która okazała się ogniskiem brunatnej tkanki tłuszczowej. Opis uzupełniono syntetycznym przeglądem piśmiennictwa.
Brown adipose tissue (BAT) plays a crucial role in a nonshivering thermogenesis process. In the past it was believed that BAT regarded only infants and small children, however, the newest imaging techniques provide sufficient evidence that it also occurs in case of adults. Brown adipose tissue locates mainly in a supraclavicular or a neck region. Much less frequently BAT may be localized around aorta, kidneys and adrenals as well as around greater omentum and colon. Diagnostics of this type of adipose tissue in a body is based primarily on imaging and histopathological examination. In this paper we present a rare case of a 60-year-old patient complying for pain in the abdominal cavity area, who was diagnosed towards proliferative lesion in mesentery of the small intestine, which appeared to be an accumulation of brown adipose tissue. Report has been supplemented by a comprehensive overview of the literature.
Opis
Słowa kluczowe
brunatna tkanka tłuszczowa , stwadniające zapalenie krezki , zmiana rozrostowa krezki jelita cienkiego , Brown adipose tissue , sclerosing mesenteritis , proliferative lesion in mesentery of the small intestine
Cytowanie
Andrzej Kwolek, Medical Review T. 13, z. 4 (2015), s. 413-419