Budżety obywatelskie polskich miast na prawach powiatu w obliczu kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie w 2022 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Baciak, Przemysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono rezultaty przeprowadzonych badań wybranych aspektów funkcjonowania budżetów obywatelskich w miastach na prawach powiatu w dobie kryzysu wywołanego w 2022 roku wojną w sąsiadującej z Polską Ukrainie. Analizie poddano przede wszystkim zakres i okoliczności korzystania w tej sytuacji przez władze samorządowe z możliwości zawieszenia procesów budżetu obywatelskiego a także zmiany jego wysokości. Badania przeprowadzone w oparciu o analizę danych zastanych a także analizę dokumentów i przekazów medialnych, wykazały trwałość budżetów obywatelskich w dobie kryzysu. Pozwoliły też zidentyfikować czynniki rezyliencji tej instytucji demokracji partycypacyjnej.
Opis
Słowa kluczowe
budżet obywatelski , samorząd terytorialny , miasto na prawach powiatu , kryzys , participatory budgeting , local self-government , city with county rights , crisis
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(22)/2024, s. 5-19