Formation of enterprise organizational management systems in terms of information economy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Havran, Volodymyr
Novakivskyi, Ihor
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article regards the formation of enterprise’s organizational management systems in the context of the information economy. It defines and identifies changes in the development of principles for the organization of management system. The authors analyze evolutionary changes in business activity as well as features of new business forms. The main classical directions of improving organizational management systems in postindustrial society are presented.
Artykuł poświęcony jest problemom tworzenia organizacyjnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście gospodarki opartej na informacji. Zostały w nim zdefiniowane i zidentyfikowane zmiany dotyczące zasad organizacji systemu zarządzania. Autorzy dokonali analizy zarówno zmian ewolucyjnych w działalności gospodarczej, jak i cech charakterystycznych dla nowych form działalności. Przedstawiono również główne klasyczne kierunki poprawy systemu zarządzania organizacjami w społeczeństwie postindustrialnym.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 196–204