Administracyjnoprawne aspekty stwierdzenia zgonu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Wojcieszek, Mikołaj
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest szczegółowa analiza administracyjnoprawnych aspektów stwierdzenia zgonu, przy uwzględnieniu zmian w przepisach wprowadzonych w ramach tzw. ustaw covidowych. W pierwszej części artykułu przeprowadzono charakterystykę przepisów polskiego prawa dotyczących stwierdzenia zgonu. Następnie przedstawiono zdefiniowane przez autora problemy z interpretacją oraz stosowaniem przepisów prawa funeralnego. Trzeci podrozdział artykułu dotyczy komparatystyki prawniczej – wybranych aspektów działalności systemu stwierdzania zgonów, w szczególności funkcji koronera w Anglii, Walii oraz stanie Nowy York.
The subject of the article is a detailed analysis of the administrative and legal aspects of ascertainment causes of death. The first part of the article describes the Polish law regarding ascertainment death. Then, the author defines problems of interpretation and application of the law, as well as the author presents legislation project of new funeral law. The third subsection of the article relates to comparative law – selected aspects of the death investigation system, in particular the position of a coroner in England, Wales, the state of New York.
Opis
Słowa kluczowe
stwierdzenie śmierci , koroner , COVID-19 , ascertainment causes of death , coroner
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 273–285